Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 5:13 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Αὐτὰ ἔγραψα σ᾽ ἐσᾶς ποὺ πιστεύετε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ γνωρίσετε ὅτι ἔχετε ζωὴν αἰώνιον, καὶ διὰ νὰ πιστεύετε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 5

Θέα Α΄ Ιωαννου 5:13 σε αυτό το πλαίσιο