Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 5:1 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός, ἔχει γεννηθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾶ καὶ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει γεννηθῆ ἀπὸ αὐτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 5

Θέα Α΄ Ιωαννου 5:1 σε αυτό το πλαίσιο