Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 3:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι προφήτες της είναι προπετείς, άνθρωποι δόλιοι· οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 3

Θέα Σοφονιασ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο