Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 3:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι άρχοντές της είναι μέσα σ’ αυτή ωρυόμενα λιοντάρια· οι κριτές της, λύκοι τής εσπέρας· δεν αφήνουν τίποτε μέχρι το πρωί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 3

Θέα Σοφονιασ 3:3 σε αυτό το πλαίσιο