Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 3:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O Kύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της· δεν θα κάνει αδικία·κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως, τίποτε δεν παραλεί πει·2 όμως, ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 3

Θέα Σοφονιασ 3:5 σε αυτό το πλαίσιο