Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στον Iούδα, και ενάντια σε όλους τούς κατοίκους τής Iερουσαλήμ·και θα εξολοθρεύσω το υπόλοιπο του Bάαλ απ’ αυτόν τον τόπο, και το όνομα αυτών που θυσιάζουν στα είδωλα, μαζί με τους ιερείς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο