Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

κι αυτούς που, επάνω στις ταράτσες, προσκυνούν τη στρατιά τού ουρανού· κι αυτούς που προσκυνούν και ορκίζονται στον Kύριο, κι αυτούς που ορκίζονται στον Mαλχόμ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:5 σε αυτό το πλαίσιο