Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα αφανίσω άνθρωπον και κτήνος·θα αφανίσω τα πουλιά τού ουρανού, και τα ψάρια τής θάλασσας, και τα προσκόμματα μαζί με τους ασεβείς·και θα εξολοθρεύσω τον άνθρωπο από το πρόσωπο της γης, λέει ο Kύριος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:3 σε αυτό το πλαίσιο