Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα αφανίσω από το πρόσωπο της γης ολοσχερώς τα πάντα λέει ο Kύριος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:2 σε αυτό το πλαίσιο