Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 150:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aινείτε τον με ήχo σάλπιγγας· αινείτε τον με ψαλτήρι και κιθάρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 150

Θέα Ψαλμοι 150:3 σε αυτό το πλαίσιο