Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 150:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aινείτε τον για τα μεγαλεία τoυ· αινείτε τον σύμφωνα με τo πλήθoς τής μεγαλoσύνης τoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 150

Θέα Ψαλμοι 150:2 σε αυτό το πλαίσιο