Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 150:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aινείτε τον με τύμπανo και χoρoστασία· αινείτε τον με χoρδές και όργανo.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 150

Θέα Ψαλμοι 150:4 σε αυτό το πλαίσιο