Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ο οίκος Iακώβ θα είναι φωτιά, και ο οίκος Iωσήφ φλόγα, ενώ ο οίκος Hσαύ σαν καλάμι· και θα ανάψουν εναντίον τους, και θα τους καταφάνε· και δεν θα υπάρχει υπόλοιπο του οίκου Hσαύ· επειδή, ο Kύριος μίλησε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:18 σε αυτό το πλαίσιο