Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εκείνοι τής μεσημβρινής περιοχής θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά το βουνό τού Hσαύ, και εκείνοι τής πεδινής περιοχής, τους Φιλισταίους· και θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά τα χωράφια τού Eφραΐμ, και τα χωράφια τής Σαμάρειας· και ο Bενιαμίν, τη Γαλαάδ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:19 σε αυτό το πλαίσιο