Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπάνω στο βουνό Σιών, όμως, θα είναι σωτηρία, και θα είναι άγιο· και ο οίκος Iακώβ θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τις κληρονομιές τους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:17 σε αυτό το πλαίσιο