Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

οι ηλικιωμένοι να είναι άγρυπνοι, σεμνοί, σώφρονες, να υγιαίνουν στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:2 σε αυτό το πλαίσιο