Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

EΣY, όμως, να λες όσα αρμόζουν στην υγιαίνουσα διδασκαλία·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:1 σε αυτό το πλαίσιο