Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

οι ηλικιωμένες το ίδιο, να έχουν ιεροπρεπή τρόπο, όχι κατάλαλες, όχι δουλωμένες σε πολλή οινοποσία, να είναι δασκάλες των καλών,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:3 σε αυτό το πλαίσιο