Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

με ελπίδα τής αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευδής Θεός υποσχέθηκε προαιώνια,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:2 σε αυτό το πλαίσιο