Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠAYΛOΣ, δούλος τού Θεού, απόστολος δε του Iησού Xριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών τού Θεού, και την επίγνωση της αλήθειας, που είναι σύμφωνα με την ευσέβεια·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:1 σε αυτό το πλαίσιο