Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

φανέρωσε δε τον λόγο του σε καθορισμένους καιρούς, διαμέσου τού κηρύγματος, που μου εμπιστεύθηκε, σύμφωνα με την επιταγή τού Σωτήρα μας Θεού·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:3 σε αυτό το πλαίσιο