Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όταν ο Xριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο