Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nεκρώστε, λοιπόν, τα μέλη σας που είναι επάνω στη γη: Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία, και την πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρεία·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:5 σε αυτό το πλαίσιο