Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, πεθάνατε, και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Xριστό μέσα στον Θεό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:3 σε αυτό το πλαίσιο