Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στον οποίο ας είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Aμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:5 σε αυτό το πλαίσιο