Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θαυμάζω ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνον, που σας κάλεσε με τη χάρη τού Iησού Xριστού, σε άλλο ευαγγέλιο·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:6 σε αυτό το πλαίσιο