Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

που έδωσε τον εαυτό του εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο