Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, για χάρη τού ονόματός του βγήκαν προς τα έξω, χωρίς να παίρνουν τίποτε από τους Eθνικούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:7 σε αυτό το πλαίσιο