Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

οι οποίοι έδωσαν μαρτυρία μπροστά στην εκκλησία για την αγάπη σου· τους οποίους θα κάνεις καλά να τους προπέμψεις με τρόπον αντάξιον του Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:6 σε αυτό το πλαίσιο