Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eμείς, λοιπόν, οφείλουμε να υποδεχόμαστε αυτού τού είδους τούς ανθρώπους, για να γινόμαστε συνεργοί στην αλήθεια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:8 σε αυτό το πλαίσιο