Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ελπίζω, όμως, γρήγορα να σε δω, και θα μιλήσουμε στόμα με στόμα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:14 σε αυτό το πλαίσιο