Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πολλά είχα να γράφω· αλλά, δεν θέλω να σου γράψω με μελάνι και κάλαμο·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:13 σε αυτό το πλαίσιο