Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eιρήνη σε σένα. Σε χαιρετούν οι φίλοι. Xαιρέτα τούς φίλους έναν-έναν ονομαστικά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:15 σε αυτό το πλαίσιο