Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη είναι αποταμιευμένοι, διαμέσου τού ίδιου λόγου, καθώς φυλάγονται για τη φωτιά κατά την ημέρα τής κρίσης και της απώλειας των ασεβών ανθρώπων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 3

Θέα Β΄ Πετρου 3:7 σε αυτό το πλαίσιο