Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 3:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όμως, αυτό το ένα ας μη σας διαφεύγει, αγαπητοί, ότι στον Kύριο μία ημέρα είναι σαν 1.000 χρόνια, και 1.000 χρόνια σαν μία ημέρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 3

Θέα Β΄ Πετρου 3:8 σε αυτό το πλαίσιο