Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 3:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

διαμέσου των οποίων ο τότε κόσμος απολέστηκε, ότανκατακλύστηκε από το νερό·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 3

Θέα Β΄ Πετρου 3:6 σε αυτό το πλαίσιο