Hen Destament

Salmau 81:5b-7 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

Fe glywaf Dduw yn dweud,“Mi ysgafnheais iY baich ar d’ysgwydd gynt, a gwneudYn rhydd dy ddwylo di.Mi ddeuthum i’th fywhauMewn taran ac mewn gwynt,A phrofais dy deyrngarwch brauWrth ddŵr Meriba gynt.

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 81

Gweld Salmau 81:5b-7 mewn cyd-destun