Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Hen Destament

Testament Newydd

Hosea 7 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. “Pan ddymunaf adfer llwyddiant fy mhobl ac iacháu Israel,datguddir camwedd Effraim a drygioni Samaria,oherwydd y maent yn ymddwyn yn ffals;y mae lleidr yn torri i mewn, ysbeiliwr yn anrheithio ar y stryd.

2. Nid ydynt yn ystyried fy mod yn cofio'u holl ddrygioni;y mae eu gweithredoedd yn gylch o'u cwmpas,y maent yn awr ger fy mron.

3. Y maent yn llawenychu'r brenin â'u drygioni,a'r tywysogion â'u celwyddau.

4. Y mae pawb ohonynt yn odinebwyr fel ffwrn a daniwyd gan bobydd,nad oes angen ei chyffwrdd o dyliniad y toes nes iddo godi.

5. Ar ddydd gŵyl ein brenin clafychodd y tywysogion gan effaith gwin;estynnodd yntau ei law gyda'r gwatwarwyr.

6. Fel ffwrn y mae eu calon yn llosgi gan ddichell;ar hyd y nos bydd eu dicter yn mud losgi;yn y bore bydd yn cynnau fel fflamau tân.

7. Y mae pawb ohonynt yn boeth fel ffwrn, ac ysant eu barnwyr;syrthiodd eu holl frenhinoedd, ac ni eilw yr un ohonynt arnaf.”

Israel a'r Cenhedloedd

8. “Y mae Effraim wedi ymgymysgu â'r cenhedloedd;y mae Effraim fel teisen heb ei throi.

9. Y mae estroniaid yn ysu ei nerth, ac yntau heb wybod;lledodd penwynni drosto, ac yntau heb wybod.

10. Y mae balchder Israel yn tystio yn ei erbyn;eto ni ddychwelant at yr ARGLWYDD eu Duw,ac ni cheisiant ef, er hyn i gyd.

11. “Y mae Effraim fel colomen,yn ffôl a diddeall;galwant ar yr Aifft, ânt i Asyria.

12. Fel yr ânt, lledaf fy rhwyd drostynt,a'u dwyn i lawr fel adar yr awyr;fe'u cosbaf fel rhybudd cyhoeddus.

13. Gwae hwy am grwydro oddi wrthyf!Distryw arnynt am wrthryfela yn f'erbyn!Gwaredwn hwy, ond dywedant gelwydd amdanaf.

14. “Ni lefant o ddifrif arnaf, ond dolefant ar eu gwelyau;am ŷd a gwin fe'u hanafant eu hunain, gwrthryfelant yn f'erbyn.

15. Er i mi eu dysgu a nerthu eu breichiau,eto dyfeisiant ddrwg yn f'erbyn.

16. Trônt yn ôl heb lwyddo; y maent fel bwa twyllodrus;syrth eu penaethiaid â'r cleddyf oherwydd haerllugrwydd eu tafodau.Dyma'u dirmyg yng ngwlad yr Aifft.”