Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Hen Destament

Testament Newydd

Hosea 14 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Apêl Hosea at Israel

1. Dychwel, Israel at yr ARGLWYDD dy Dduw,canys syrthiaist oherwydd dy ddrygioni.

2. Cymerwch eiriau gyda chwi,a dychwelwch at yr ARGLWYDD;dywedwch wrtho, “Maddau'r holl ddrygioni,derbyn ddaioni, a rhown i ti ffrwyth ein gwefusau.

3. Ni all Asyria ein hachub,ac ni farchogwn ar geffylau;ac wrth waith ein dwyloni ddywedwn eto, ‘Ein Duw’.Ynot ti y caiff yr amddifad drugaredd.”

Ymateb Duw

4. “Iachâf eu hanffyddlondeb;fe'u caraf o'm bodd,oherwydd trodd fy llid oddi wrthynt.

5. Byddaf fel gwlith i Israel;blodeua fel lilia lleda'i wraidd fel pren poplys.

6. Lleda'i flagur,a bydd ei brydferthwch fel yr olewydden,a'i arogl fel Lebanon.

7. Dychwelant a thrigo yn fy nghysgod;cynhyrchant ┼Ěd,ffrwythant fel y winwydden,bydd eu harogl fel gwin Lebanon.

8. “Beth sydd a wnelo Effraim mwy ag eilunod?Myfi sydd yn ei ateb ac yn ei arwain yn gywir.Yr wyf fi fel cypreswydden ddeiliog;oddi wrthyf y daw dy ffrwyth.”

9. Pwy bynnag sydd ddoeth, dealled hyn;pwy bynnag sydd ddeallgar, gwybydded.Oherwydd y mae ffyrdd yr ARGLWYDD yn gywir;rhodia'r cyfiawn ynddynt,ond meglir y drygionus ynddynt.