Nový Zákon

Koloským 4:3-4 Slovo na Cestu (SNC)

Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 4

Pohled Koloským 4:3-4 v kontextu