Nový Zákon

Koloským 4:5 Slovo na Cestu (SNC)

Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 4

Pohled Koloským 4:5 v kontextu