kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nový Zákon

Koloským 3 Slovo na Cestu (SNC)

Základy křesťanského života

1. A tak všichni, kdo jste byli s Kristem probuzeni k novému životu, zaměřte se cele tam, kde Kristus vládne se svým Otcem.

2. To ať vás zaměstnává, a ne pozemské starosti.

3. Svoje já jste nechali zemřít, a to, co nyní žije, má v ruce Kristus. Jste tedy v rukou Božích, i když to navenek není vidět.

4. Až Ježíš přijde na zem viditelně, tato skrytá skutečnost se zaskví před zraky všech.

Cesta k dokonalosti je otevřená

5-6. Odsekněte proto všechny kořeny, které vás dosud spojují s hříchem. Sexuální nevázanost, mravní zkaženost, oplzlost a náruživost vyvolávají Boží hněv, stejně jako chamtivost, která v podstatě zbožňuje majetek.

7. Takový byl kdysi i váš způsob života,

8. ale nyní odložte zlobu, nenávist, urážky a pomluvy.

9. Neoklamávejte jeden druhého; lež a neupřímnost provázely váš starý život.

10-11. Zřekněte se svých dřívějších zvyků a dejte se přetvořit Bohem, abyste byli jemu podobní a plnili jeho vůli. Na všechno se budete dívat jinak: nebude pro vás podstatné, jakého je kdo původu, národnosti, jak je bohatý, v jakých tradicích vyrostl, jaké má vzdělání, postavení a nevím co ještě. Bude-li vám Kristus vším, zastíní všechno ostatní.

Pravidla vztahů v rodině i na pracovišti

12. Bůh vás miluje a vybral si vás pro sebe. Dokazujte to soucitností, přívětivostí, skromností. Buďte pokorní, trpěliví a snášenliví.

13. Odpouštějte si navzájem, co máte proti sobě; vždyť i vám Bůh odpustil.

14. Především prokazujte lásku, ona je poutem nejdokonalejším.

15. Ať ve vašem srdci nakonec vždy zvítězí Kristův pokoj, jak to má být u těch, které on spojil. A nezapomeňte na vděčnost.

16. Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.

17. Všechno, co činíte a mluvíte, dělejte tak, jak by to na vašem místě dělal Kristus.

18. Ženy podřizujte se svým mužům, jak se na křesťanky sluší.

19. A vy, muži, své ženy milujte a nejednejte s nimi jako se služkami.

20. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, tak se to líbí Pánu.

21. A vy, otcové, nebuďte ke svým dětem nespravedliví, aby se vám neodcizily.

22. Vy, podřízení, mějte v úctě své představené. Svoje povinnosti plňte ochotně, ne jenom když jste sledováni.

23. Pracujte opravdově, ne na oko pro lidi, ale jako pro Pána.

24. Vždyť také od něho dostanete konečnou odměnu, podíl na jeho království. Vaším skutečným Pánem je přece Kristus.

25. A konečně – každý kdo se dopouští křivdy, dočká se odplaty, ať je to kdo chce. U Boha nemá nikdo protekci.