Nový Zákon

Koloským 3:22 Slovo na Cestu (SNC)

Vy, podřízení, mějte v úctě své představené. Svoje povinnosti plňte ochotně, ne jenom když jste sledováni.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 3

Pohled Koloským 3:22 v kontextu