Nový Zákon

Filemonovi 1:7 Slovo na Cestu (SNC)

Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filemonovi 1

Pohled Filemonovi 1:7 v kontextu