Nový Zákon

Filemonovi 1:4-6 Slovo na Cestu (SNC)

Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filemonovi 1

Pohled Filemonovi 1:4-6 v kontextu