kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nový Zákon

2. Tesalonickým 3 Slovo na Cestu (SNC)

Věřící mají pevně stát

1. Závěrem, bratři, prosíme o vaše přímluvné modlitby, aby se Boží poselství rychle šířilo a všude vítězilo jako u vás

2. a abychom byli ušetřeni úkladů zvrácených a zlých lidí. Vždyť ne všichni stojí věrně na Boží straně,

3. ale Pán je věrný. On vás posilní a ochrání od zlého.

4. My patříme Pánu stejně jako vy, a proto spoléháme, že se našimi slovy řídíte a budete řídit i dál.

5. Přejeme si, aby vaše srdce bylo naplněno Boží láskou a Kristovou trpělivostí.

Pavlovo varování před leností

6. Dále přikazujeme jménem Ježíše Krista, abyste se stranili všech, kteří si neberou k srdci naše naučení a ubíjejí čas zahálkou.

7. Dali jsme vám přece sami příklad, jak máte žít; nikdy jste nás neviděli zahálet

8. a přiživovat se u jiných. – Ve dne v noci jsme si tvrdou prací vydělávali na chléb, abychom nikoho nevyjídali.

9. Ne, že bychom neměli právo žádat od vás zaopatření, ale chtěli jsme vám dát příklad k napodobování.

10. Taky jsme vám vždycky zdůrazňovali: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

11. A přece teď slyšíme, že jsou mezi vámi darmojedi, kterým práce nevoní.

12. Takové vyzýváme a Kristovým jménem jim nařizujeme, aby nezaháleli a na svůj chléb si řádně vydělávali.

13. Vám, však bratři, připomínáme: v konání dobra nepolevujte.

Lenochům vyjádřete nesouhlas, ale nadále je milujte

14. Kdyby se někdo zdráhal podřídit tomu, co píšeme, dejte mu pocítit, že mezi vás nepatří; snad se pak zastydí.

15. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem; spíš ho varujte jako bratra, na němž vám záleží.

16. Ať vám Pán pokoje dá svůj pokoj vždycky a všude a zůstává s vámi.

17. Tento pozdrav připisuji ve všech dopisech vlastní rukou na důkaz, že jsou skutečně ode mne.

18. Milost našeho Pána, Ježíše Krista, ať vás provází.Váš Pavel