Nový Zákon

2. Tesalonickým 3:2 Slovo na Cestu (SNC)

a abychom byli ušetřeni úkladů zvrácených a zlých lidí. Vždyť ne všichni stojí věrně na Boží straně,

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Tesalonickým 3

Pohled 2. Tesalonickým 3:2 v kontextu