Nový Zákon

2. Tesalonickým 3:13 Slovo na Cestu (SNC)

Vám, však bratři, připomínáme: v konání dobra nepolevujte.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Tesalonickým 3

Pohled 2. Tesalonickým 3:13 v kontextu