Nový Zákon

1. Timoteovi 2:2-4 Slovo na Cestu (SNC)

Myslete tak zvlášť na vládnoucí osoby a na všechny, kteří rozhodují o závažných věcech, abychom žili v míru a klidu, abychom mohli bez překážek a důsledně vyznávat svou víru.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 2

Pohled 1. Timoteovi 2:2-4 v kontextu