Nový Zákon

1. Timoteovi 2:1 Slovo na Cestu (SNC)

Předně pamatuj na to, abyste v modlitbách prosili za své bližní a děkovali za vše, co Bůh pro ně učinil.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 2

Pohled 1. Timoteovi 2:1 v kontextu